Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki
Wyniki przetargów przeprowadzonych w ramach "Wiosennej oferty miasta Wejherowa"
14-06-2010 11:47

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 iż dnia 25 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:
 
 
 
  1. trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wejherowie, przy ul. Budowlanych, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 8/20 (KW nr 13332), 8/21 (KW nr 13332), 11/58 (KW nr 32731), 11/59 (KW nr 32731), 11/60 (KW nr 32731), obr. 3, o łącznej powierzchni 2860 m2.
Cena wywoławcza wynosiła 471 900,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).
  1. trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Sikorskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/1, obr. 14, o pow. 927 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 5335, wraz z udziałem ½ części w prawie własności dz. nr 162/3, obr. 14, przeznaczonej pod drogę dojazdową.
Cena wywoławcza wynosiła 185 400,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).
  1. trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Sikorskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/2, obr. 14, o pow. 1 486 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 5335, wraz z udziałem ½ części w prawie własności dz. nr 162/3, obr. 14, przeznaczonej pod drogę dojazdową.
Cena wywoławcza wynosiła 297 200,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).
  1. piaty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 138/11, obr. 8, objętej księga wieczystą KW nr 4020, o pow. 1 231 m2.
Cena wywoławcza wynosiła 300 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).
  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Stefczyka w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 323/55, obr. 10, o pow. 618 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.
Do udziału w przetargu dopuszczono czterech uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 123 600,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 140 000,00 zł (170 800,00 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono P. Tomasza Hinz zam. w Wejherowie.
  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Stefczyka w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 323/56, obr. 10, o pow. 589 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.
Do udziału w przetargu dopuszczono trzech uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 124 279,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 142 500,00 zł (173 850,00 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono P. Tomasza Hinz zam. w Wejherowie.
  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie, przy ul. Kwiatowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 18/16 (KW nr 8159), 18/67 (KW nr 33400) i 18/69 (KW nr 33400), obr. 6, o łącznej pow. 848 m2.
Cena wywoławcza wynosiła 339 200,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym gdyż do licytacji nie stanął żaden oferent.