Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki

Oferta inwestycyjna

STOLARSKA - oferta nr 2 - 3 813 m²
Opis nieruchomości
Nieruchomość w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowana, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony.
Przeznaczenie
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 05.PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.
Dostępne media
w ul. Stolarskiej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej.
Forma i termin zbycia nieruchomości
Sprzedaż działki nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się dn. 27 marca 2019 r. Następnie strony maja 21 dni na ustalenie terminu umowy przenoszącej własność, zawartej w formie aktu notarialnego.
Podstawowe informacje
Właściciel: Gmina Miasta Wejherowa
Stan prawny: uregulowany
Numer księgi wieczystej: GD1W/00029881/5
Forma zbycia: sprzedaż prawa własności
Cena za m²: ok. 135 zł netto
Ulica: Stolarska
Numer ewidencyjny: 3/94 i 3/95
Obręb: 3
Powierzchnia: 3 813 m²
Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni
Aktualny stan zagospodarowania: działka nieużytkowana
Możliwość powiększenia terenu: nie
Istniejąca infrastruktura
Sieć wodociągowa: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Sieć energetyczna: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Sieć gazowa: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Kanalizacja sanitarna: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Kanalizacja deszczowa: brak
Sieć ciepłownicza: brak
Sieć telekomunikacyjna: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Najbliższe otoczenie
Charakter zabudowy w pobliżu: działalność gospodarcza, zabudowa jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa w pobliżu: w sąsiedztwie nieruchomości
Inne zakłady w pobliżu: JMB (wyposażenie wnętrz), Kornix (przemysł drzewny), Fornitex (przemysł drzewny), Koszałka (przemysł budowlany)
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do działki: utwardzona płytami betonowymi - ul. Stolarska (dalej gruntową drogą wewnętrzną do działki)
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: ok. 46 km od granicy działki (Port lotniczy Gdańsk Rębiechowo)
Najbliższy morski port handlowy: ok. 28 km od granicy działki (Port morski Gdynia)
Odległość od drogi krajowej nr 6: ok. 0.7 km od granicy działki
Odległość od najbliższej stacji SKM: ok. 2.8 km od granicy działki (Wejherowo Główne - ok. 35 minut pieszo)
Odległość od najbliższego przystanku MZK: ok. 0.5 km od granicy działki (ok. 5 minut pieszo)
Ograniczenia budowlane i czasowe
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego: Zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), jednostka terytorialna 05.PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej (plan przygotowany do zapisania na dysk znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania").
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działalność gospodarcza (usługi, handel, produkcja).
Ograniczenia wysokości budynków: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Procent zabudowy działki: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona konserwatorska: Działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej.
Obciążenia: Brak.
Ograniczenia występujące na nieruchomości
Różnica poziomów terenu: nie występuje
Przeszkody podziemne: brak
Przeszkody naziemne: brak
Lokalne podatki
Od gruntu: 0,88 zł/m² powierzchni
Od budynków: 22,66 zł/m² powierzchni użytkowej